1966 Philadelphia #113 - Gordon Smith - nm

1966 Philadelphia #113 - Gordon Smith - nm

1966 Philadelphia #113

Gordon Smith

NM

blue dot

$4.00