1961 Topps #141 - Dave Smith - nm+

1961 Topps #141 - Dave Smith - nm+

1961 Topps #141

Dave Smith

NM+

$5.00