1961 Fleer #60 - J.D. Smith - nm

1961 Fleer #60 - J.D. Smith - nm

1961 Fleer #60

J.D. Smith

NM

$8.00