1957 Topps #62: John Olszewski

Set # Card Title Pro Team College Grade Price Notes Date Added
1957 Topps 62 John Olszewski Chicago Cardinals California exmt 4.00