1961 Topps #141 - Dave Smith - nm

1961 Topps #141 - Dave Smith - nm

1961 Topps #141

Dave Smith

NM

$5.00