1967 Philadelphia #10: Ron Smith

Set # Card Title Pro Team College Grade Price Notes Date Added
1967 Philadelphia 10 Ron Smith Atlanta Falcons Wisconsin PSA 7 19.00