1966 Philadelphia #113: Gordon Smith

Set # Card Title Pro Team College Grade Price Notes Date Added
1966 Philadelphia 113 Gordon Smith Minnesota Vikings Missouri SGC 92 15.00rookie card, double print
1966 Philadelphia 113 Gordon Smith Minnesota Vikings Missouri nm 4.00rookie card, double print