John Olszewski Football Cards

Set # Card Title Pro Team College Grade Price Notes Date Added
1959 Topps 115 John Olszewski Washington Redskins California PSA 9 89.00
1959 Topps 115 John Olszewski Washington Redskins California SGC 88 9.00
1959 Topps 115 John Olszewski Washington Redskins California nm 6.00
1960 Topps 125 John Olszewski Washington Redskins California nm 5.00